Hlavná stránka


 Informácie o organizácii prvého školského dňa

 

Prvý školský deň v ZŠ (02.09.2014)

8:00       svätá omša vo varínskom kostole  

9:00       slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/15 – na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični)

9:30       rozchod do tried, pokyny k vyučovaniu v šk. roku 2014/15, zisťovanie záujmu o ŠKD a stravovanie v školskej jedálni.

10:30     ukončenie
 

- stravovanie pre žiakov ZŠ v prvý školský deň a ŠKD nebudú zabezpečené

- prváčikov prosíme priniesť školské tašky na učebnice
 

Prvý deň v MŠ (02.09.2014)

Materská škola bude v prevádzke v štandardnom režime, strava je zabezpečená

6:00 – 8:00          príchod detí do MŠ

Prevádzka do 16:30 hod.

 

Zoznam žiakov v 5. triedach 

 

Zoznam žiakov 5.A   Zoznam žiakov 5.B
  Meno a priezvisko     Meno a priezvisko
1. Brežná Anna   1. Adamčík Adam
2. Cvacho Kristián   2. Balcerčíková Mária
3. Cvachová Karolína   3. Bohačiak Tomáš
4. Fáblová Nina Emília   4. Brezániová Lívia
5. Giert Peter   5. Bugáňová Michaela
6. Jánošíková Alexandra   6. Cvacho Pavol
7. Kopecká Martina   7. Ďugelová Janka
8. Krajčík Ján   8. Ďuranová Eva
9. Krupár Erik   9. Dziasek Patrik
10. Kucka Juraj   10. Hliník Šimon
11. Lipták Filip   11. Hreusová Vanesa
12. Martyneková Júlia   12. Klocáň Radoslav
13. Melo Alex   13. Málik Tomáš
14. Panták Timotej   14. Meliš Lukáš
15. Ripelová Zuzana   15. Sagan Aleš
16. Rybár Ján   16. Sagan Slavomír
17. Sotolárová Radoslava   17. Schrolová Tereza
18. Staňo Martin   18. Synáková Viktória
19. Trnková Kristína   19. Šimo Dávid
20. Trnková Monika   20. Škulcová Dorota
21. Trnková Romana   21. Tichá Viktória
22. Vandžura Erik   22. Vrábeľ Oliver
23. Vlkoláček Denis