Hlavná stránka


Putovná výstava v škole vo Varíne


 

Kalendár plánovaných podujatí - Čo nás čaká vo februári 2015:

 

02.02.2015

Polročné prázdniny

04.02.2015

Okresné kolo biologickej olympiády, kategória C                            

05.02.2015

Karneval pre deti prvého stupňa

05.02.2015

Preverovanie pravopisných a čitateľských schopností žiakov V. VI. ročníka

11.02.2015

Spoločné rodičovské združenie pre žiakov IX. ročníka so zástupcami stredných škôl

12.02.2015

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy

16.02.-20.02.2015

JARNÉ PRÁZDNINY

13.02.2015

Imatrikulácie prvákov

24.02.2015

Výchovný koncert pre žiakov II. stupňa – Škola života – Muzikálový mix

 

 

február 2015

 

Školské kolo biologickej olympiády – Poznaj a chráň                                                      

Výtvarná súťaž – Vesmír očami detí

Obvodové kolo geografickej olympiády

Školské kolo chemickej olympiády

Lyžiarsky výcvik žiakov VII. ročníka vo Valči

09.02.-13.02.2015

Obvodové kolo dejepisnej olympiády

   Zasadnutie žiackej školskej rady

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Náučná výstava embryonálneho vývinu dieťaťa, výtvarné práce žiakov, besedy

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Týždeň priateľstva – Deň sv. Valentína – valentínska pošta

   Príprava žiakov na súťaž – Jazykový kvet – pripravujeme divadelné predstavenie v anglickom jazyku

   Výtvarná súťaž pre žiakov I. stupňa – EKOSTOPA, Zelený svet  

   Literárna súťaž  pre žiakov II. stupňa – Múdra príroda

   Výtvarná súťaž pre žiakov – Grafický návrh žiackej knižky

 


 

 

VitaFit

 

Zaujíma Vás, čo Vaše dieťa je? Čo je pre neho vhodné? Aké sú správne stravovacie návyky? Ak áno, ponúkame Vám na preštudovanie materiál – Zdravá strava, zdravé dieťa – inšpirácie pre rodičov, ktorý vznikol v rámci projektu VITAFIT.