Hlavná stránka


Zoznamy a termíny na KARATE

  Zoznamy žiakov a termíny konania krúžku KARATE môžete nájsť tu.

 

Kalendár plánovaných podujatí - Čo nás čaká v októbri:

 

1.10.2014
Hurá! Začínajú krúžky!
1.10.2014
Exkurzia pre piatakov do Martina (Národná knižnica)
2.10.2014
Exkurzia pre tretiakov na Oravský hrad
2.10.2014

Exkurzia pre žiakov II. stupňa – Bratislava – výstava o Tutanchamónovi

od 6.10.2014
Výstava ovocia a zeleniny
8.-9.10. 2014

Proforient – profesionálna orientácia žiakov IX. ročníka (Kam ďalej do školy?)

8.10.2014
Exkurzia pre piatakov a deviatakov – Terchová, Diery
10.-11.10.2014

Školská akcia - Súdna noc! (Kto sa nebojí, nech príde spať do školy!!!)

 
Dni nádeje 2014 – športová, výtvarná a literárna časť
 
Pravidelné vysielanie školského rádia ŠkVeR
Začíname so zberom papiera a plastových vrchnáčikov
Svetový deň zvierat – „Moje obľúbené zvieratko“
Výcvik na dopravnom ihrisku – Bezpečne na bicykli
Svetový deň zdravej výživy
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
Mesiac úcty k starším – tvoríme postery
 
Šarkaniáda
 

Školská literárna súťaž – Spravme k sebe most

22.10.2014
Hurá! Fotíme sa! (portrétové fotografie, tablá)
 
Zapájame sa do projektu: Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
 

Záložka do knihy spája slovenské školy – ZŠ s MŠ Varín a ZŠ Myjava

23.10.2014

Exkurzia pre ôsmakov a deviatakov – Červený Kameň – Modra - Driny

24.10.2014
Výchovný koncert pre I.-IX. ročník – Zneužívanie moci
29.10.2014
Exkurzia pre žiakov II. stupňa – Brodzany – Múzeum A.S. Puškina
 
Kampaň – Červené stužky
30.-31.10.2014
Jesenné prázdniny


 

Prianie do nového školského roku 2014/2015 

 

 Septembrové rána sú v niečom jedinečné, no zároveň každoročne sa v istom opakujúce. Jedinečné v tom, že začína nový školský rok pre niektorých prvý, pre žiakov deviateho ročníka posledný v základnej škole.

Prichádzajúca jeseň ohlásila svoju vládu poletujúcim lístím vo vetre, strapatými astrami a neodmysliteľne prvým školským zvonením.

 Prvé septembrové dni nám dajú vždy trochu zabrať, veď si musíme znovu zvyknúť na každodenný kolobeh školských dní, predsa len, prázdniny trvali dva krásne mesiace.

 I naši najmenší budú musieť postupne pochopiť, že vstávať treba o niečo skôr, ako na prázdninách u starkej, na chate, či pri mori.

Opäť prídu povinnosti písať domáce úlohy, navštevovať záujmové krúžky, pripravovať sa na vyučovanie, hoci dozvuky letných prázdninových dní ešte zvádzajú k ničnerobeniu. Či chceme, a či nie, každé ráno v tom istom čase zazvoní budík a začína nový deň s množstvom povinností.

 Vítame Vás všetkých v škole a prajeme Vám, aby ste tu strávený čas prežili príjemne a zmysluplne, rozvinuli svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti, zdokonalili Vaše zručnosti a prehĺbili svoju prirodzenú šikovnosť.

 Osobitne v škole vítame našich najmenších žiakov – prváčikov a ich rodičov. Hlavne pre nich nastáva obdobie nových skúseností a zážitkov.

   

 Naši deviataci sú najstaršími žiakmi v škole, a to je pre nich výzva k maximálnemu výkonu a k sústredeniu sa na plnenie si školských povinností, ktoré povedú k čo najlepším výchovno-vzdelávacím výsledkom. Tie budú určujúce na prijímacích pohovoroch na vybraných školách.

Aby sa splnili Vaše túžby , predstavy a očakávania, musíte pristupovať k svojej vlastnej budúcnosti zodpovedne. Aby ste načerpali potrebné vedomosti stačí nato primeraná dávka vôle, usilovnosti, vlastnej aktivity a sebadôvery.

Prajeme Vám a aj ostatným žiakom , aby bol pre Vás tento školský rok úspešný,

 Jedna z múdrych pedagogických teórií hovorí, že ak má človek úspech , pripisuje ho sebe. Keď je človek neúspešný, hľadá vinu mimo seba „ náš učiteľ je prísny , učivo ťažké, rodičia ma nechápu a nemám podmienky nato , aby som bol lepší“, atď. Poďme spolu nájsť jedinú ozajstnú pravdu, ktorá posúva dopredu jednotlivcov, osobnosti a napokon celé spoločenstvo, súčasťou , ktorého sme my všetci.

 V novom školskom roku Vám všetkým želáme pevné zdravie, duševnú harmóniu, mnoho šťastných spoločných chvíľ, vzájomnú úctu a vysokú mieru porozumenia.

 

 

Vyhodnotenie dotazníka o drogách

 

Vedeli ste, že v priemere každú hodinu zomrie jeden občan Európskej únie na predávkovanie? Vedeli ste, že v Európe dochádza každoročne k 7 000 až 8 000 úmrtiam v dôsledku užívania drog?

V snahe čeliť tomuto vážnemu problému je 26. jún vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti drogám, ku ktorému sa hlásia medzinárodné organizácie ako OSN, alebo Európska únia. ( zdroj: internet)

V rámci protidrogovej prevencie na našej škole dňa 30.6.2014 žiaci 5. až 9. ročníka anonymne vyplnili dotazník, ktorý slúžil na získanie podkladov o informovanosti žiakov v oblasti drogovej problematiky.

Vyhodnotenie dotazníka si môžete pozrieť tu.

Poznámka: V dotazníku sa za drogu považujú aj tzv. legálne drogy ako alkohol a cigarety.