Hlavná stránka


2%: 

 [Viac]

 

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Požehnané Veľkonočné sviatky želá vedenie ZŠ s MŠ Ondreja Štefku.

 
Veľkonočné prázdniny trvajú od 17. 04.  do  22. 04. 2014, vyučovanie začína v stredu 23. 04. 2014.

  

Školmánia

 

Pomôžte svojim deťom vyhrať športový deň pre školu a pre nich notebook, smartfón alebo tablet.

Stačí zbierať Disney kartičky z Tesca a registrovať sa. Ak by ste sa nevedeli zaregistrovať, prineste kartičky do školy, urobíme to za Vás.

Momentálne sa naša škola pohybuje okolo 99. miesta z celého Slovenska. Nie najhoršie, ale ani najlepšie. Zapojte sa aj vy!!!

Všetky informácie nájdete na stránke  www.tesco.sk/disney.

ĎAKUJEME!!!

 


Predpoklady prijatia na SŠ od septembra 2014

Od septembra 2014 nadobudne účinnosť zmena v školskom zákone, ktorá sa týka predpokladov prijatia žiakov na vzdelávanie v stredných školách.

Najdôležitejšou zmenou pre žiakov je, že na to, aby sa mohli prihlásiť na vybrané druhy stredných škôl, budú musieť splniť podmienku priemerného prospechu z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom na konci druhého polroka 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka. Tieto zmeny sa nachádzajú v §62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úplné znenie si môžete prečítať TU.

 


OZNAM

Na našej škole prebieha Zber papiera. Papier je možné priniesť kedykoľvek ráno p. školníkovi/p. upratovačke do vestibulu školy, žiaci 1.-2. ročníkov môžu priniesť papier aj učiteľkám v malej budove. Papier musí byť v krabici, alebo musí byť zviazaný. Zber bude prebiehať počas celého školského roka. Do zberu nenoste kartóny. Súťažíme o najlepšiu triedu a najlepšieho jednotlivca v zbere papiera.