Hlavná stránka


 

  Kalendár plánovaných podujatí - Čo nás čaká v decembri:

 

1.12.2014

Beseda v knižnici – s Miroslavom Sanigom, autorom knihy Rozprávky babičky prírody

1.12.2014

Vianočná výzdoba tried a chodieb školy

1.12.2014

Vyhodnotenie aktivít celoslovenskej kampane Červené stužky

10.12.2014

Okresné kolo olympiády zo SJL

 

december 2014

 

Deň čísla 112

Triedne rodičovské schôdzky

Ice disco – diskotéka pre I. a II. stupeň

   Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

Zber sladkostí a školských potrieb počas adventu

Mikuláš v škole

Literárna a výtvarná súťaž – Nebuď otrok drog!

Vianočná burza

Starostlivosť o vtáčiky v zime

Vianočná školská akcia pre rodičov – Vianočné tajomstvo

Súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy

Ľudové tradície – chodenie Lucií

Pytagoriáda P3, P4, P5 – školské kolo

Pytagoriáda P6, P7, P8 – školské kolo

Školské kola predmetových olympiád: MAT, GEG, ANJ, NEJ, DEJ    

Návšteva vianočnej Viedne