Hlavná stránka


 

Kalendár plánovaných podujatí - Čo nás čaká v novembri:

 

4.11.2014

Návšteva školy ochrany prírody vo Varíne – environmentálne dni, spolupráca s českou školou

6.11.2014
Testovanie deviatakov zo SJL a MAT- Komparo
13.11.2014

Divadelné predstavenie pre ôsmakov a deviatakov – Reparát z povinného čítania

21.11.2014
Deň boja proti fajčeniu - aktivity
november 2014
 
Európsky týždeň boja proti drogám
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
Školské kolo literárnej súťaže – Šaliansky Maťko
Literárna a výtvarná súťaž – Nebuď otrok drog!
Celoslovenská kampaň – Červené stužky
Katarínska diskotéka pre žiakov
Lampiónový sprievod
Separácia odpadu v triedach – výroba košov
Rodokmeň mojej rodiny – ročníkový projekt
Týždeň zdravej výživy
Zber sladkostí a školských potrieb v období adventu
Športové súťaže
Výstava o význame liečivých rastlín

Informatická olympiáda iBobor (3.-9. ročník)