Hlavná stránka


Milí rodičia!

Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2014 o 16.00 h v školskej jedálni. Pred plenárnym rodičovským sa uskutoční triedne rodičovské združenie v 1. A a 1.B triede. Po plenárnom rodičovskom sa uskutočnia rodičovské v triedach II.-IX. ročníka.

                                                                                                   vedenie školy

 

Oznam

Aj v tomto školskom roku dostali žiaci základných škôl opakovane vzdelávacie poukazy, ktoré predstavujú osobitný finančný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie počas školského roka.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.minedu.sk, alebo www.slovensko.sk.

 

 

 Prianie do nového školského roku 2014 / 2015

 

 Septembrové rána sú v niečom jedinečné, no zároveň každoročne sa v istom opakujúce. Jedinečné v tom, že začína nový školský rok pre niektorých prvý, pre žiakov deviateho ročníka posledný v základnej škole.

Prichádzajúca jeseň ohlásila svoju vládu poletujúcim lístím vo vetre, strapatými astrami a neodmysliteľne prvým školským zvonením.

 Prvé septembrové dni nám dajú vždy trochu zabrať, veď si musíme znovu zvyknúť na každodenný kolobeh školských dní, predsa len, prázdniny trvali dva krásne mesiace.

 I naši najmenší budú musieť postupne pochopiť, že vstávať treba o niečo skôr, ako na prázdninách u starkej, na chate, či pri mori.

Opäť prídu povinnosti písať domáce úlohy, navštevovať záujmové krúžky, pripravovať sa na vyučovanie, hoci dozvuky letných prázdninových dní ešte zvádzajú k ničnerobeniu. Či chceme, a či nie, každé ráno v tom istom čase zazvoní budík a začína nový deň s množstvom povinností.

 Vítame Vás všetkých v škole a prajeme Vám, aby ste tu strávený čas prežili príjemne a zmysluplne, rozvinuli svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti, zdokonalili Vaše zručnosti a prehĺbili svoju prirodzenú šikovnosť.

 Osobitne v škole vítame našich najmenších žiakov – prváčikov a ich rodičov. Hlavne pre nich nastáva obdobie nových skúseností a zážitkov.

   

 Naši deviataci sú najstaršími žiakmi v škole, a to je pre nich výzva k maximálnemu výkonu a k sústredeniu sa na plnenie si školských povinností, ktoré povedú k čo najlepším výchovno-vzdelávacím výsledkom. Tie budú určujúce na prijímacích pohovoroch na vybraných školách.

Aby sa splnili Vaše túžby , predstavy a očakávania, musíte pristupovať k svojej vlastnej budúcnosti zodpovedne. Aby ste načerpali potrebné vedomosti stačí nato primeraná dávka vôle, usilovnosti, vlastnej aktivity a sebadôvery.

Prajeme Vám a aj ostatným žiakom , aby bol pre Vás tento školský rok úspešný,

 Jedna z múdrych pedagogických teórií hovorí, že ak má človek úspech , pripisuje ho sebe. Keď je človek neúspešný, hľadá vinu mimo seba „ náš učiteľ je prísny , učivo ťažké, rodičia ma nechápu a nemám podmienky nato , aby som bol lepší“, atď. Poďme spolu nájsť jedinú ozajstnú pravdu, ktorá posúva dopredu jednotlivcov, osobnosti a napokon celé spoločenstvo, súčasťou , ktorého sme my všetci.

 V novom školskom roku Vám všetkým želáme pevné zdravie, duševnú harmóniu, mnoho šťastných spoločných chvíľ, vzájomnú úctu a vysokú mieru porozumenia.

 

 

Vyhodnotenie dotazníka o drogách

 

Vedeli ste, že v priemere každú hodinu zomrie jeden občan Európskej únie na predávkovanie? Vedeli ste, že v Európe dochádza každoročne k 7 000 až 8 000 úmrtiam v dôsledku užívania drog?

V snahe čeliť tomuto vážnemu problému je 26. jún vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti drogám, ku ktorému sa hlásia medzinárodné organizácie ako OSN, alebo Európska únia. ( zdroj: internet)

V rámci protidrogovej prevencie na našej škole dňa 30.6.2014 žiaci 5. až 9. ročníka anonymne vyplnili dotazník, ktorý slúžil na získanie podkladov o informovanosti žiakov v oblasti drogovej problematiky.

Vyhodnotenie dotazníka si môžete pozrieť tu.

Poznámka: V dotazníku sa za drogu považujú aj tzv. legálne drogy ako alkohol a cigarety.