Hlavná stránka


Zájazd do Francúzska a Anglicka

V dňoch 27.4.2015 - 1.5.2015 organizuje ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 5-dňový študijno-vzdelávací zájazd do miest Paríž, Oxford, Londýn. Podrobné informácie sú uvedené v prílohách.

Program zájazdu

Všeobecné podmienky CK

Vstupy Angkicko

Kalendár plánovaných podujatí - Čo nás čaká vo marci 2015:

 

02.03.2015

Príprava kultúrneho programu k MDŽ a vystúpenie detí v MKS vo Varíne

02.03.2015

Vernisáž k výtvarnej súťaži Vesmír očami detí                  

03.03.2015

Divadelné predstavenie pre deti z ŠKD – Mišo a jeho svet

04.03.2015

Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

11.03.2015

Výchovný koncert pre žiakov II. stupňa – Muzikálový mix

18.03.2015

Obvodové kolo Pytagoriády

13.03.2015

Dekanátne kolo biblickej olympiády

25.03.2015

Generálna skúška elektronického testovania žiakov IX. ročníka

 

 

 

marec  2015

 

Jarná výzdoba tried a priestorov školy

Obvodné kolo chemickej olympiády

Súťaž v čitateľských zručnostiach

Víkend neprečítaných kníh

Vyhodnotenie školskej literárnej súťaže – Spravme k sebe most – jubilejný 10. ročník

Matematický Klokan a Klokanko

   Kvíz o knihe pre II. až IV. ročník

  Čo máme vedieť o správnej výžive – Kvíz pre žiakov VII.-IX. ročník

  Envirootázniky – celoslovenská vedomostná súťaž

   Súťaž – Jazykový kvet

   Rozhlasová relácia ku Dňu učiteľov        

   Vítanie žiakov 1. ročníka v obecnej knižnici

   Projektové vyučovanie na I. stupni – Svetový deň vody

Rozhlasová relácia – Svetový deň vody

  Zber vrchnáčikov z PET fliaš

 Triedne kolá speváckej súťaže Slávik školy

 Liga proti rakovine – Deň žltých narcisov

   Vyhodnotenie biblickej výtvarnej súťaže – Biblia očami detí     

   Exkurzia do Kostola najsvätejšej Trojice vo Varíne pre žiakov V. ročníka

   Krajské kolo dejepisnej olympiády

   2. ročník fotografickej súťaže EKOFOTO  - Čo vie vytvoriť jedine príroda                                 

 

 


 VitaFit

Zaujíma Vás, čo Vaše dieťa je? Čo je pre neho vhodné? Aké sú správne stravovacie návyky? Ak áno, ponúkame Vám na preštudovanie materiál – Zdravá strava, zdravé dieťa – inšpirácie pre rodičov, ktorý vznikol v rámci projektu VITAFIT.