Hlavná stránka

 

Komparo 2015/2016

Komparo1

 

  Certifikát solventnosti

Už od roku 1908 je vypracovaný systém hodnotenia firiem, ktorého výsledkom je pridelenie Certifikátu solventnosti.  Ide o Ocenenie AAA, ktoré  poskytuje spoločnosť Bisnode, ktorá je jedným z najväčších európskych poskytovateľov digitálnych obchodných informácií. Firmy s najlepšími výsledkami sú ocenené spomínaným certifikátom a zaradené do Registra solventných firiem, pričom kritéria na dosiahnutie ocenenia dosahuje 7,8 % firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Prísne kritéria hodnotenia zaručujú exkluzivitu spoločnosti a získanie certifikátu je pre danú spoločnosť veľkou devízou.
Naša škola  prešla spomínaným hodnotením, ktorého  výsledkom bolo získanie Certifikátu solventnosti. Získaný certifikát nás radí  medzi spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. Potvrdzuje  našu spoľahlivosť, dôveryhodnosť, stabilitu, serióznosť  a silnú pozíciu  na trhu práce. (certifikát k nahliadnutiu)

Mgr. Anna Bielková