Hlavná stránka


 

Kalendár plánovaných podujatí - Čo nás čaká v júni 2015: 

01.06.2015
Medzinárodný deň detí – športovo-relaxačné dopoludnie
02.06.2015 – 10.06.2015

Súbor prednášok s protidrogovou tematikou pre žiakov 5.-9. ročníka

05.06.2015
Exkurzia pre žiakov VI. ročníkov – Brhlovce, Topoľčianky
05.06.2015
Exkurzia pre žiakov VII. ročníkov – Spiš, Spišský hrad
05.06.2015
Exkurzia pre žiakov VIII. a IX. ročníka – Oswienčim, Krakow
10.06.2015
Koncoročný výlet pre žiakov II. ročníka - Zuberec
11.06.2015
Koncoročný výlet pre žiakov V. ročníkov - Martin
12.-14.06.2014
Celoštátne kolo súťaže – Liečivé rastliny
15.06.2015
Teoretická časť účelových cvičení
16.06.2015
Praktická časť účelových cvičení
16.06.2015
Didaktické hry pre I. stupeň
18.06.2015

Čitateľský maratón pre žiakov 5.-7. ročníka

19.06.2015
Koncoročný výlet pre žiakov VII. A triedy - Bratislava
19.06.2015
Koncoročný výlet pre žiakov VI.B a VII.B triedy - Orava
19.06.2015

Koncoročný výlet pre žiakov IV. ročníkov – Donovaly, Habakuky

19.06.2015
Návšteva krízového centra Náruč v Žiline
22.-23.06.2015
Koncoročný výlet pre žiakov IX.A triedy - Kunerad
23.06.2015
Hradná škola pre žiakov II. ročníkov
24.06.2015
Klasifikačná porada
25.06.2015
Výlet pre najlepších žiakov školy – soľná baňa Wieliczka, Krakow
26.06.2015
Večierok našich deviatakov
30.06.2015
Slávnostné ukončenie školského roka 2014/15 o 9.00 h
jún2015
 
Olympijský  a športový deň

Volejbalový turnaj pre žiakov, rodičov a priateľov školy

Exkurzia pre žiakov VIII. ročníkov – Vysoké Tatry
Staň sa odborníkom – ročníkové projekty z dejepisu

 


 VitaFit

Zaujíma Vás, čo Vaše dieťa je? Čo je pre neho vhodné? Aké sú správne stravovacie návyky? Ak áno, ponúkame Vám na preštudovanie materiál – Zdravá strava, zdravé dieťa – inšpirácie pre rodičov, ktorý vznikol v rámci projektu VITAFIT.