Hlavná stránka


Kalendár plánovaných podujatí - Čo nás čaká v máji 2015:

 

05.05.2015

Fotografovanie žiackych kolektívov

10.05.2015

Kultúrny program ku Dňu matiek, vystúpenie v obci

11.05. – 15.05.2015

Základný plavecký výcvik pre žiakov III. ročníka

12.05.2015

Krajské kolo olympiády z BIO, Poznaj a chráň

14.05.2015

Krajské kolo olympiády z BIO, kategória D

15.05.2015

Noc s Bibliou – Starý zákon,  V. ročník

13.05.2015

Štúrov Zvolen – súťaž v rétorike

13.05.2015

Kultúrny program pre Zväz telesne postihnutých Žilina

26.05.2015

Hodina dejepisu naživo – kultúrny program k MDD

máj 2015

 

Dejepisná exkurzia pre žiakov VII. ročníka do Nitry

Exkurzia pre žiakov VIII. ročníka do Banskej Štiavnice

Dopravná výchova – Dopravné ihrisko v Krasňanoch

Návšteva žiakov 1. ročníka v materskej škole

 


 VitaFit

Zaujíma Vás, čo Vaše dieťa je? Čo je pre neho vhodné? Aké sú správne stravovacie návyky? Ak áno, ponúkame Vám na preštudovanie materiál – Zdravá strava, zdravé dieťa – inšpirácie pre rodičov, ktorý vznikol v rámci projektu VITAFIT.