Hlavná stránka


Zber údajov do Centrálneho registra

Stanovisko  úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad dospel k názoru, že školy zberom osobných údajov formou dotazníkov v intenciách školského zákona plnia svoju zákonnú povinnosť, ktorá im z tohto predpisu vyplýva. Avšak na základe informácií, ktorými úrad disponuje,  v niektorých častiach ministerstvo prostredníctvom Centrálneho registra spracúva osobné údaje v širšom rozsahu ako je nevyhnutné.  Takýto postup nie je podľa úradu v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
   
   Minister školstva Juraj Draxler sa na základe uvedeného názoru úradu rozhodol, pri najbližšej novelizácii školského zákona, upraviť rozsah spracúvaných osobných údajov v Centrálnom registri ministerstva.
Kompletné znenie stanoviska.
 

Aktivity v mesiaci október 2015:

 

01.10.2015
Začíname pracovať v záujmových útvaroch
13.10.2015

Expedícia na Budatínsky hrad spojená s prednáškou o Ľ. Štúrovi, výstupom na hradnú vežu, prehliadkou pamiatok mesta Žiliny – V.B, VII.B

od 1.10.2015
Zber plastových vrchnáčikov
od 5.10.2015
Zber papiera
od 12.10 do 16.10.2015
Aktivity ku Svetovému dňu zdravej výživy
 
Záložka do knihy spája školy – Múdrosť v knihách ukrytá
Projektový deň o Ľudovítovi Štúrovi
Dni nádeje – výtvarná a športová časť

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Zapojenie sa do celoslovenskej kampane – Červené stužky

Výstava ovocia a zeleniny
Coca-cola Cup

Zapojenie sa do pilotného ročníka celoslovenskej kampane – Do školy na bicykli

Exkurzia pre žiakov IX. ročníka – Terchová, Diery

Aktivity ku Svetovému dňu zvierat – Moje obľúbené zvieratko         

Výtvarná súťaž – „Moje C/centrum vedy“

Bezpečne na bicykli – výcvik na detskom dopravnom ihrisku v Krasňanoch       

Aktivity – Október – Mesiac úcty k starším
Šarkaniáda

 VitaFit

Zaujíma Vás, čo Vaše dieťa je? Čo je pre neho vhodné? Aké sú správne stravovacie návyky? Ak áno, ponúkame Vám na preštudovanie materiál – Zdravá strava, zdravé dieťa – inšpirácie pre rodičov, ktorý vznikol v rámci projektu VITAFIT.