Hlavná stránka


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje,

že rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do materskej školy k 1.septembru 2015 si rodičia môžu vyzdvihnúť u zástupkyni riaditeľky školy pre materskú školu

v dňoch:  28. – 29. apríla – UTOROK a STREDA

v čase od 10.00 do 12.00 hod.

 

Zájazd do Francúzska a Anglicka

 

V dňoch 27.4.2015 - 1.5.2015 organizuje ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 5-dňový študijno-vzdelávací zájazd do miest Paríž, Oxford, Londýn. Podrobné informácie sú uvedené v prílohách.

Program zájazdu

Všeobecné podmienky CK

Vstupy Anglicko

Kalendár plánovaných podujatí - Čo nás čaká v apríli 2015:

01.04.2015
Teplákový deň
09.04.2015
Okresné kolo Biologickej olympiády, kategória E – Poznaj a chráň
15.04.2015
Testovanie deviatakov  z predmetov MAT a SJL
15.04.2015
Elektronické testovanie deviatakov z predmetov MAT a SJL
15.04.2015
RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV ŠKOLY
22.04.2015
Triedne rodičovské združenia
28.04.2015
Hodnotiaca pedagogická rada
27.04.-01.05.2015
Študijno-vzdelávací zájazd do Francúzska a Anglicka
 
 
 
apríl  2015
 

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu jarnú výzdobu triedy

Príprava na súťaž mladých zdravotníkov – Darcovstvo krvi
Svetový deň zdravia
Zdravá desiata
Kvíz o zdravej výžive pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka

Blok integrovaného tematického vyučovania pre žiakov 3. ročníka – Putovanie históriou Slovákov

   Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku - Shakespeare's day

  Liečivé rastliny – Studnička – pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka

   Prihlášky žiakov 9. ročníka na vybrané stredné školy

   Elektronické testovanie žiakov 9. ročníka – matematika, čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť         

   Zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 5. ročníka

   Aktivity ku Dňu Zeme
Spolupráca s obcou – Pomáhame čistiť les
  Aktivity – Apríl – Mesiac lesov

  Krajské kolo chemickej olympiády, kategória D

   Coca – cola cup
   Florbal – žiaci 8. a 9. ročníka
   Týždeň hlasného čítania

   Zber liečivých rastlín

   Mladý záchranár – zážitkové učenie

   Bezpečne na bicykli - pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka

 

 


 VitaFit

Zaujíma Vás, čo Vaše dieťa je? Čo je pre neho vhodné? Aké sú správne stravovacie návyky? Ak áno, ponúkame Vám na preštudovanie materiál – Zdravá strava, zdravé dieťa – inšpirácie pre rodičov, ktorý vznikol v rámci projektu VITAFIT.