Akcie 2019/2020

Separujeme odpad


Keďže všetci chceme chrániť našu prírodu a vedieme k tomu deti už od útleho veku, aj naši najmenší sa v rámci ochrany životného prostredia zúčastnili na eko-výchovnom  programe pre predškolákov - triedenie odpadkov, rozprávka - výlet slimáčika máčika. Bola to rozprávka o slimáčikovi, ktorý žije na čistej lúke a jedno ráno sa vyberie na výlet. Na výlete objaví novú lúku znečistenú odpadkami. Deti sa do príbehu úplne zahĺbili, zahrali sa so slimáčikom hru na triedenie odpadkov a so systémom triedenia sa oboznámili v materskej škole hravou formou. Za návštevu združeniu Deti čistej zeme n.o. srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.