Akcie

Sovičky vystupujú pre starých rodičov


Keďže máme v našej škôlke mimoriadne šikovné deti, rozhodli sme sa aj my svojou troškou prispieť k obecnému programu, ktorý bol pripravený pri príležitosti úcty k starším v kinosále pre našich najstarších občanov. Deti z triedy sovičiek poctivo trénovali pásmo básničiek a pesničiek a tým uvili našim starým mamám aj starým otcom krásnu bohatú a netradičnú kyticu veršov. Deťom ďakujeme za ich snahu a obci za príležitosť sa aj takouto formou prezentovať na verejnosti.