Akcie

Deň materských škôl 


Aj v tomto roku sme oslávili Deň materských škôl na Slovensku. Deti sa jedno popoludnie nemohli dočkať svojich rodičov, ktorí boli pozvaní do našej škôlky. A tí, ktorí pozvanie prijali, sa mali načo tešiť. Deti sa s nimi radi o svoje hračky podelili a všetko im vo  svojich triedach poukazovali. A tak  vyhratí a spokojní z pekne stráveného popoludnia sa na konci akcie pobrali spokojní domov. Rodičom ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na ďalšie takto spoločne strávené chvíle.