Hlavná stránka

2% dane MŠ


Vážení rodičia a priatelia Materskej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces darovaním 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • skvalitnenie vybavenia

Ako postupovať


Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ-RZ pri Materskej škole O. Štefku

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Bernolákova 473, Varín, 013 03

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170590

 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, do 24. apríla 202 do materskej školy.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ-RZ pri Materskej škole O. Štefku

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Bernolákova 473, Varín, 013 03

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170590

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ-RZ pri Materskej škole O. Štefku

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Bernolákova 473, Varín, 013 03

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170590

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.