Hlavná stránka

Dňa 13. 2. 2020 sa uskutočnil na  1. stupni ZŠ  Tematický  deň „Fašiangy.“


Pani učiteľky  zakomponovali  do  vyučovacích  predmetov  úlohy s fašiangovou  tematikou tak, aby  sa  žiaci  hravou  formou zoznámili  s obdobím, ktoré  patrí medzi obľúbené ľudové tradície a zároveň prebrali  predpísané  učivo.  Žiakom  sa  bezpochyby  páčil tento  spôsob vzdelávania, pretože vypočítali  oveľa  viac  úloh  a urobili  množstvo  cvičení na hodine  SJL, ako  obvykle. Veselá  nálada motivovala  žiakov k tvorivosti  a kreativite  na  hodinách  Výtvarnej  výchovy a Pracovného  vyučovania, na  ktorých  si  zhotovili originálne  masky.  Tie aj s tými  pripravenými  z domu prezentovali  na  následnom Karnevale  v telocvični  školy, kde  deti  predviedli ďalšiu  formu kreativity, a to -  pohybovú. No, a aký  by  to  bol fašiangový  deň bez tradičných dobrôt? Maminy  a staré  mamy sa postarali o to, aby  každému  chutilo. Napiekli voňavé  šišky a koláče,  ktoré  sa  počas  dňa rýchlo míňali.  Ďakujeme  rodičom za ich spoluprácu. Tešíme na ďalšie tematické dni, plné  nadšenia, ktoré  budú  mať  opäť výchovno-vzdelávací  charakter.