Hlavná stránka

Valentínska pošta


V mesiaci február sme si na našej škole pripomenuli  „Medzinárodný týždeň priateľstva”. Počas celého týždňa naši žiaci uvedený sviatok oslávili diskusiami a tematickými výtvarnými prácami, ktoré boli zamerané na rozvíjanie priateľských vzťahov a hodnôt dôležitých pre priateľstvo. Ukončením „Medzinárodného týždňa priateľstva” na našej škole boli darčeky, Valentínky pre deti, ktoré im vyrobili kamaráti, aby ich potešili.