Hlavná stránka

Usmernenie MŠVVaŠ – Koronavírus - aktualizácia č. 3


Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy,

usmernenie č. 3 MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení: minedu


informujeme Vás o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu: usmernenie_koronavirus

Ďalej dávame do pozornosti odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky