Hlavná stránka

Stretnutie rodičov MŠ


VÁŽENÍ RODIČIA Materskej školy,

POZÝVAME VÁS NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA 05. MARCA 2020 (ŠTVRTOK)
o 16:00 hod. V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI.

PROGRAM: NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY – ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE.

PROSÍME JEDNÉHO Z RODIČOV O ÚČASŤ!!!