Hlavná stránka

Oznam


"Zš s Mš O. Štefku vo Varíne oznamuje, že z preventívnych dôvodov v čase od 11.03.2020 do 22.03.2020:

  • ruší krúžkovú činnosť v plnom rozsahu,
  • uzatvára priestory telocvične pre verejnosť a mimoškolské aktivity, 
  • zakazuje vstup cudzích osôb do priestorov školy,
  • obmedzuje pobyt žiakov v škole na čas nevyhnutne nutný z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Školský klub detí ostáva v prevádzke za zvýšených hygienických opatrení."