Hlavná stránka

Prerušenie vyučovania


„Základná škola s materskou školou O. Štefku vo Varíne si Vám dovoľuje oznámiť, že Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Viac: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Zároveň upozorňujeme žiakov, aby sledovali webovú stránku www.bezkriedy.sk, výukový program ALF a kontrolovali oznamy v elektronickej žiackej knižke, kde im budú zadávané úlohy na vypracovanie počas prerušenia prevádzky školy.“