Hlavná stránka

Vyzdvihnutie vecí zo skriniek žiakov


OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

o vyprázdnení skriniek, vyzdvihnutí osobných vecí zo školy

v dňoch 16. – 17. apríla 2020

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 v rezorte školstva  boli uzatvorené školy až do odvolania. Preto žiadame rodičov, ak ich deti ešte majú v škole v skrinkách / triedach osobné veci - telocvičné úbory, aby si ich vyzdvihli za nasledovných podmienok:

Prosíme dodržiavať nasledovné podmienky:

 • vstup len v rukaviciach a s ochranným rúškom,
 • pre veci príde LEN 1 osoba na rodinu – nechoďte rodičia spolu s deťmi,
 • rodič zoberie veci pre všetky deti, ktoré má v škole,
 • ročníky 1. – 5. – pre veci príde rodič,
 • ročníky 6. – 9. – pre veci príde rodič ALEBO žiak (ak má súrodenca v škole, vyzdvihne veci aj jemu),
 • v budove bude max 6 osôb, max 2 osoby na jednej chodbe, ostatní budú čakať pred budovou školy v 2 metrových odstupoch,
 • osobe, ktorá príde vyzdvihnúť veci:
  • nesmie byť nariadené karanténne opatrenie,
  • nesmie mať príznaky respiračných ochorení, zvýšenú teplotu
  • nesmie žiť v jednej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe
  • nesmela prísť do kontaktu s osobou, u ktorej bol potvrdený výskyt koronavírusu.

HARMONOGRAM

16. apríl 2020 - štvrtok

 1. ročník 8.00 – 8.30
 2. ročník 8.00 – 8.30
 3. ročník 8.30 – 9.00
 4. ročník 8.30 – 9.00
 5. ročník 9.00 – 9.30

17. apríl 2020 – piatok

 1. ročník 8.00 – 8.30
 2. ročník 8.30 – 9.00
 3. ročník 9.00 – 9.30
 4. ročník 9.30 – 10.00 – žiaci 9. ročníka nechajú kľúčiky v skrinkách!

Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel! Chránite tým seba i ostatných!!!