Hlavná stránka

PRIHLÁŠKA - ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA


Vážení rodičia,

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na našu školu na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční prostredníctvom online prihlášky v čase od 15. 04. 2020 do 20.04. 2020.

Prosíme Vás, aby ste starostlivo vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Údaje dieťaťa na prihláške musia byť zhodné s údajmi v rodnom liste dieťaťa, trvalé bydlisko musí byť zhodné s údajmi na občianskom preukaze zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý dieťa prihlasuje.

V prípade, že pre Vás on-line prihlásenie dieťaťa nie je technicky možné, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 0911 221 994 za účelom prihlásenia dieťaťa papierovou formou. 

Vyplnenie on – line prihlášky(klik na tento text)