Archív 2013/2014

SLÁVIK ŠKOLY 2014


Dňa 10. 04. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik školy 2014. Do tohto kola postúpili najlepší speváci z ročníkov 1 – 4, ktorých bolo 32. Boli rozdelení do 2 kategórií: I. – 1. a 2. ročníky, II. - 3. a 4. ročníky. Okrem nich ešte vystúpili aj žiaci, ktorí nám zahrali na rôznych hudobných nástrojoch: Branko Dominiak a Ondrík Blaško– flauta, Miško Paško, Matúško Bobáň, Félix Grenčík  a Samko Paško– akordeón, Livinka Kabatierová, Timejka Jedličáková, Martinka Lopušanová, Miška Lovásová – klavír, Ivonka Prekopová a Lacko Kysela – gitara. Ich hra všetkých zaujala a veľmi sa im páčila. Speváci sa tiež nedali zahanbiť a ich sólové vystúpenia boli tiež veľmi pekné. Porota mala ťažkú práca vybrať tých najlepších, ale po dlhšej porade urobila nasledovne:

I. kategória: 1. miesto Kristínka Markotánová
  2. miesto Ninka Kožiaková
  3. miesto Sofinka Zelinová a Katka Vojteková
II. kategória: 1. miesto Alexandra Komačková
  2. miesto Lucie Čunátová
  3. miesto Lívia Nemčeková a Richard Rybár
          

Všetci súťažiaci boli odmenení peknými diplomami a sladkosťami. Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný umelecký zážitok a tešíme sa na Slávika školy 2015.