Hlavná stránka

Záujem o nástup žiaka ZŠ do školy od 01.06.2020


Vážení rodičia, v súlade s prípravou na otvorenie školy pre žiakov 1. – 5. ročníka od 01.06.2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do základnej školy od 01.06.2020. Váš záujem prosíme nahlásiť prostredníctvom webového formulára v termíne od 20.05. do 22.05.2020.

Bližšie informácie o organizácii vyučovania budú zverejnené na stránke školy po zistení počtu nastupujúcich žiakov.

Dostupné informácie: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2020/2021 https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

Formulár záujem o nástup žiaka do ZŠ