Akcie 2019/2020

Záujem o nástup dieťaťa MŠ do materskej školy od 01.06.2020


Vážení rodičia, v súlade s prípravou na otvorenie materskej školy od 01.06.2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do materskej školy od 01.06.2020. Váš záujem prosíme nahlásiť prostredníctvom webového formulára v termíne od 20.05. do 22.05.2020.

Záujem o nástup dieťaťa do materskej školy prosíme starostlivo zvážiť, nakoľko z dôvodu rekonštrukcie materskej školy a obmedzeného počtu detí v triede (max. 15 detí) je kapacita materskej školy výrazne obmedzená (max. 45 detí). V prípade otvorenia MŠ a kladného vyjadrenia RÚVZ bude prevádzka MŠ otvorená v priestoroch: trieda MŠ nad jedálňou, budova bývalého CVČ a v hasičskej zbrojnici.

 Ďakujeme za porozumenie!

Bližšie informácie o organizácii denného režimu MŠ budú zverejnené na stránke školy po zistení počtu nastupujúcich detí a schválení priestorov.

Dostupné informácie: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2020/2021 https://www.minedu.sk/data/att/16305.pdf

Formulár o nástup dieťaťa do MŠ