Hlavná stránka

Organizácia výchovy a vzdelávania jún 2020


Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Rozhodnutia ministra školstva SR, Opatrení ÚVZ SR zo dňa 22.05.2020, schválení otvorenia prevádzky zriaďovateľom a výsledku prieskumu Vášho záujmu o nástup Vašich detí opäť do školy, bude otvorená prevádzka školy pre 1. až 5. ročník od 01. 06. 2020 pri zabezpečení a dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Školský klub detí bude z organizačných dôvodov otvorený pre nahlásených žiakov prvého a druhého ročníka, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka prevádzka ŠKD v mesiaci jún otvorená nebude.

Školská jedáleň zabezpečí stravovanie nahláseným žiakom zúčastňujúcim sa výchovno – vzdelávacom procesu.

Pri nástupe do školy je potrebné, aby žiak priniesol Vyhlásenie zákonného zástupcu (Príloha č. 2). Pokiaľ rodič nemá možnosť tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu vytlačiť, je možné si ho vyzdvihnúť zo školy v piatok 29.05.2020 od 09:00 do 14:00 hod, tlačivo bude k dispozícii v krabici pred vchodovými dverami školy.

Prosíme o pozorné prečítanie Organizácie  a podmienok výchovy a vzdelávania.

O umiestnení Vášho dieťaťa do príslušnej skupinyčasovom rozvrhu jeho pobytu v škole budete informovaní prostredníctvom internetovej žiackej knižky

Pekný deň prajem.

PaedDr. Katarína Šutáková