Hlavná stránka

Organizácia výchovy a vzdelávania _ aktualizácia s účinnosťou od 15.06.2020.


Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať o organizácii výchovy a vzdelávania pre 1. až 5. ročník od 15. 06. 2020.

Prosíme o pozorné prečítanie Organizácie  a podmienok výchovy a vzdelávania.