Hlavná stránka

Projekty z geografie a biológie


Aj napriek tomu, že vyučovanie prebieha dištančnou formou, žiaci sa snažia svoju kreativitu a vedomosti získané z internetu, dostupnej literatúry, či učebnice využiť pri tvorbe naozaj zaujímavých projektov. Témy žiakov boli rôznorodé, naši piataci mali možnosť vytvoriť projekty z GEOGRAFIE na tému – BIÓMY, pričom mali možnosť využiť pri výrobe DIARÁMOV aj materiál dostupný v domácnostiach, prípadne využili voľne dostupné prírodniny. Siedmaci si mohli vybrať obľúbený štát Európy a deviataci sa zamerali na štáty Ameriky. Naše kraje mali možnosť spracovať žiaci ôsmeho ročníka. Z biológie sa žiaci šiesteho ročníka sústredili na liečivé rastliny a jedovaté či jedlé huby. Musím pochváliť žiakov, že aj napriek množstvu úloh si našli čas a vytvorili veľmi krásne projekty.