Hlavná stránka

Prvý deň v škole


Prvý jún – MDD sme tento rok strávili v našej škole netradične. Naši žiaci sa po „nútených prázdninách“ na príchod do školy veľmi tešili.

Deti počas ich sviatočného dňa nesúťažili v rôznych disciplínach na školskom dvore, nehrali futbalový, ani volejbalový turnaj. Mali však radosť, že stretli svojich spolužiakov, pani učiteľky, hrali v triede rôzne hry a vyrábali rôzne veci.

Toto vytvorila 2. trieda – 3. skupina s pani učiteľkou Mgr. Solárovou.