Hlavná stránka

Envitalent výskumník 2020


Aj tento školský rok bola súčasťou Envitalentu projektová časť Envitalent výskumník, ktorej som sa vďaka pánovi učiteľovi PaedDr. Tomášovi Bublíkovi zúčastnil aj ja. V súťaži som sa umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste. Názov môjho výskumu je: Skúmanie správania sa myši domovej v rôznych priestoroch.

Vďaka pánovi učiteľovi biológie a chémie chovám doma myš domovú.

V domácich podmienkach mám umiestnené dostatočne veľké terárium. Na dne terária sú drevené hobliny, na hoblinách sa nachádzajú misky na vodu a potravu, koleso na behanie, aby mala myš dostatok fyzickej aktivity a drevený domček, ktorý čo najviac napodobuje prírodné podmienky. Myš domová je všežravec. Myš domová pochádza z východoázijských stepí a jej celosvetovému rozšíreniu výrazne pomohol rozvoj lodnej dopravy. Myši majú veľmi dobrý sluch, môžu pohybovať ušami nezávisle od seba vo všetkých smeroch. Myši majú vyslovene dobrý čuchový zmysel, dorozumievajú sa dokonca cez kladené pachové stopy. Na základe bočnej polohy očí majú myši veľmi dobrý okolitý rozhľad, moja biela myš je albín, chýba jej vo vnútri oka svetlo - prijímajúce farbivo, svetlo dopadá priamo na tenké, s krvou vyplnené žily (tepny) oka, a preto oči pôsobia červeno. Myši žijúce v prírode sa živia semenami, orechmi, hľuzami, korienkami, drobnými bezstavovcami, v zimnom období sa sťahujú k obydliam ľudí, kde konzumujú všetko, čo je dostupné. Myš dobre znáša nepriaznivé podmienky, je všežravá - zožerie akúkoľvek potravu a vypije aj morskú vodu, v priebehu dňa až 19-krát spí. Rozhrýzaním a znečisťovaním trusom spôsobujú škody na potravinách, obilí, zásobách ovocia a zeleniny, myši žijúce trvalo vo voľnej prírode zhromažďujú v podzemných skrýšach zásoby semien. Myš vytvára menšie spoločenstvá, rýchlo sa rozmnožuje - 4 až 8-krát do roka (v jednom vrhu má 4-9 mláďat). Myš vrhá mláďatá, ktoré môžu mať ďalšie potomstvo už o dva mesiace po svojom narodení. Ak sa myš chytí za chvost, môže sa jej časť chvosta odlomiť a nemusí dorásť.

Prostredníctvom výskumu sme overili vopred nami stanovené predpoklady správania sa myši.

  1. Myš sa radšej zdržiava pri stene nádoby ako v jej strede.
  1. Myš uprednostňuje okraj otvorenej plochy.
  2. Myš sa bude zdržiavať pri stene a bude hľadať kontakt so stenou.
  3. Čím viac je získaných výsledkov, o to dôveryhodnejší je výsledok. Uvedený fakt je obzvlášť dôležitý pri výskume so zvieratami. Ak sú totiž zvieratá na základe nezvyčajnej situácie pod stresom, môže sa vyskytnúť, že sa budú inak správať, ako je to pre tento druh zvieraťa normálne. 

V nasledujúcej tabuľke nájdete výsledky iných myší (Fančovičová, 2015), s ktorými sa uskutočnil rovnaký pokus. 

 

Pokus 1

 

Pokus 2

 

Pokus 3

  
 

Stena

Plocha

Okraj

Plocha

Okraj

Plocha

Stena

Moje výsledky

40

12

45

7

39

22

43

Výsledky druhej myši

49

11

45

15

19

13

28

Výsledky tretej myši

37

23

23

37

25

4

31

Výsledky štvrtej myši

29

31

50

10

20

21

19

Výsledky piatej myši

47

13

42

18

23

7

30

Priemerná hodnota

40

18

41

17

25

13

30

Zistili sme, že myši sa radšej zdržiavajú pri stenách ako na otvorených plochách. Vďaka zadržiavaniu sa blízko stien sú lepšie chránené pred konzumentmi, akými sú napríklad sovy. Toto ochranné správanie sa označuje ako hľadanie kontaktu so stenou.

Ďakujem pánovi učiteľovi PaedDr. Tomášovi Bublíkovi za pomoc a usmernenie počas výskumu myši domovej.

Branislav Dominiak VII.B