Hlavná stránka

Harmonogram koniec roka.


Vážení rodičia, milí žiaci,

posledný deň školského vyučovania 30.06.2020 bude prevádzka školy pre žiakov otvorená podľa nasledovného harmonogramu:

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:50

Koniec pobytu žiaka v škole:

  • bez obeda 10:30
  • s obedom bez ŠKD: 11:00 (obed 10:30 – 11:00)
  • dieťa v ŠKD: do 15:00 hod. (obed 11:00 – 11:30)
    (stravovanie v ŠJ zabezpečené pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka)

 Z dôvodu protiepidemiologických opatrení bude slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020 prebiehať v triedach bez prítomnosti verejnosti a zákonných zástupcov.

V prípade, že žiak nenastúpi do školy:

  • vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať od triednej pani učiteľky dňa 30.06.2020 v čase od 7:15 do 7:50