Hlavná stránka

Vydávanie rozhodnutí MŠ


Vedenie Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamuje, že rozhodnutia o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa do materskej školy k 1. septembru 2020, si rodičia môžu vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne RŠ pre MŠ ( nad školskou jedálňou ) v nasledujúcich dňoch:

  • 9.7.2020 – ŠTVRTOK v čase od 8:00 hod do 11:00 hod
  • 10.7.2020 – PIATOK v čase od 8:00 hod do 11:00 hod

Prípadne po telefonickom dohovore so zástupkyňou RŠ pre MŠ Bc. Máriou Melišovou na čísle 0911 521 261.