Hlavná stránka

Prečítaný školský rok


Na základe výzvy školskej knižnice v septembri 2019 mali tí žiaci, ktorí radi čítajú a radi trávia voľný čas s knihou v ruke, príležitosť zapojiť sa do súťaže, ktorú sme nazvali Vráťme život starým knihám v knižnici. Počas celého školského roka zapojení žiaci spolu prečítali neuveriteľných 190 literárnych diel. Čítanie prerušilo nečakané zatvorenie škôl počas pandémie. Pre tých, ktorí knihy milujú, to však nebol problém a čítaniu ostali verní. Víťazka tohtoročného školského roka dokonca prekonala rekord víťazky z minulého školského roka o 12 kníh.

 

  

Mladší žiaci – 2.- 4.ročník

Starší žiaci – 5. – 9. ročník

 

Umiestnenie

 

Meno žiaka

 

Trieda

Počet prečítaných kníh

 

Meno žiaka

 

Trieda

Počet prečítaných kníh

1.miesto

Mária Svobodová

2.C

10

Dominika Holecová

9.A

87

2.miesto

neudelené

  

  

Dagmara Vojteková

9.A

55

3.miesto

neudelené

  

  

Branislav Dominiak

7.B

 

15

 

Rekord školy

Dominika Holecová

9.A

87 kníh

 Pochvalné uznanie za zapojenie sa do súťaže patrí:

 • Kristíne Kudelčíkovej, 1.C
 • Martinkovi Beniačovi, 2.C
 • Lucii Novosadovej, 6.A
 • Martine Jelínkovej, 6.B
 • Nele Čepelovej, 2.C
 • Radoslave Zaťkovej, 9.A
 • Pavlíne Zakopčanovej, 6.B
 • Sophii Liptákovej, 8.A
 • Blažene Mikšíkovej, 2.C
 • Veronike Priputenovej, 2.C
 • Sofii Skokanovej, 2.C
 • Anetke Bugáňovej, 2.C

 Víťazi si prevzali ceny a diplomy na konci školského roka z rúk svojich triednych učiteľov vo svojich triedach vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli.

Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že v budúcom školskom roku sa zapojí ešte viac žiakov a nájde sa medzi nimi taký, ktorý prekoná Dominikin rekord. Latka je nastavená veľmi vysoko, ale rekordy sú na to, aby sa prekonávali.