Hlavná stránka

Najkrajšia obálka knihy –Bola raz jedna škola, v tej škole bola trieda


Školská knižnica vyhlásila začiatkom nového kalendárneho roka 2020 súťaž pre žiakov, ktorí radi kreslia, pod názvom Najkrajšia obálka knihy –Bola raz jedna škola, v tej škole bola trieda .

Všetky potrebné informácie boli zverejnené na plagátoch v priestoroch našej školy. Na výzvu nezareagovalo veľmi veľa žiakov. O to viac si ceníme práce tých, ktorí sa zapojili a dali priestor svojej fantázii.

Víťazi tejto školskej súťaže získali diplomy, ktoré si prevzali z rúk svojich triednych učiteľov na konci školského roka. 

Srdečne blahoželáme všetkým týmto oceneným žiakom:

  1. miesto – Janke Štafenovej – 4.A
  2. miesto – Nellke Pojezdalovej – 1.B
  3. miesto – Martinkovi Matejčíkovi – 1.B