Hlavná stránka

Koncoročný výlet prvákov


Dňa 29. júna 2020 sme spoločne s prvákmi z triedy 1.A, 1.B, 1.C absolvovali spoločný koncoročný výlet do Lesníckej škôlky Lipovec pod Jedľovinou. Vďaka pani Anny Staňovej, ktorá nás pozvala do lesníckej škôlky, si deti overili svoje vedomosti z prvouky ohľadom poznávania ihličnatých a listnatých stromov, liečivých rastlín. Trasa do lesníckej škôlky bola pre prvákov náročná a zaujímavá, no deti sa veľmi tešili a ako správni turisti zvládli cestu výborne. Po príchode do škôlky čakalo deti milé privítanie od pani A. Staňovej. Po privítaní sa deti občerstvili desiatou a nápojom z domu. Potom prváci videli a mali aj v rukách šišky a semienka z ihličnatých stromov. Pani A. Staňová porozprávala prvákom o lesníckej škôlke, poukazovala deťom ihličnaté stromy, ktoré v škôlke pestujú, o ktoré sa starajú. Prvákov zaujímalo všetko, o čom pani A. Staňová rozprávala, veľa sa pýtali a vedeli odpovedať na otázky pani A. Staňovej. Nasledovalo poďakovanie detí a pani učiteliek pani A. Staňovej. Cesta naspäť do školy ubehla rýchlo. Osviežili sme sa výbornou zmrzlinou. Unavení, spokojní a plní nových zážitkov sme sa vrátili z koncoročného výletu.