Hlavná stránka

Oznam rodičom detí navštevujúcich materskú školu vo Varíne


Zriaďovateľ ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu prebiehajúceho kolaudačného konania po stavebných a rekonštrukčných prácach v materskej škole bude prevádzka materskej školy predbežne otvorená od 07. septembra 2020. O prípadných zmenách budete informovaní prostredníctvom webového sídla obce www.varin.sk, resp. školy www.skola-varin.sk.

Ing. Michal Cvacho, starosta obce