Hlavná stránka

Prerušenia dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade prerušenia dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, je potrebné predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo sa nachádza tu.