Hlavná stránka

Európsky deň jazykov  vo svete a u nás na škole


Európsky deň jazykov  je skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra.

Na našej škole sme si ho pripomenuli v piatok 25.septembra, čiže o deň skôr, aby sme ho mohli „osláviť“ spoločne v škole na hodinách cudzích jazykov.

Na hodinách anglického jazyka pripravili vyučujúce pre žiakov rôzne súťaže a aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci venovali cudziemu jazyku pútavou a hravou formou. Naši ôsmaci  si spoločne   zasúťažili v aktivite  Running dictation , kde súťažili 2 skupiny medzi sebou, kto rýchlejšie a bez chýb napíše diktát, ktorý si navzájom diktovali. Zvíťazili chlapci.

Šiestaci si zase zahrali veselú  hru "Cold, warm, hot", kde žiak prišiel spoza dverí, musel  v triede nájsť skrytú vec a žiaci ho usmerňovali po anglicky.

Ďalší žiaci sa zúčastnili online kvízu, kde si mohli precvičiť svoje vedomosti týkajúce sa jazykov rôznych krajín, tiež ich zvykov, či iných zaujímavostí.

Žiaci si tiež sami vytvorili „ náramky priateľstva“ , ktoré boli písané v rôznych svetových jazykoch.

Menší žiaci si vytvorili cudzojazyčné pexeso, s ktorým sa môžu hrať a učiť aj počas školského roka.

Na NEJ si žiaci vyrobili obrázkový slovník s nemeckými, anglickými a slovenskými slovíčkami.

Prečo teda oslavujeme EDJ?

Upriamujeme tým pozornosť žiakov a  verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, aby sme sa mohli dorozumieť v cudzej krajine a nie len to. Tiež aby sme lepšie porozumeli jeden druhému, vedeli sa navzájom nielen lepšie poznať a pochopiť. Podporujeme bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy ako aj  školské a mimoškolské celoživotné jazykové vzdelávanie.