Hlavná stránka

Kontrola iŽK


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že oficiálnym informačným kanálom na poskytovanie dôležitých informácií a oznamov školy je internetová žiacka knižka. Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadame rodičov o pravidelnú dennú kontrolu oznamov.

Ďakujeme!