Hlavná stránka

Jesenné prázdniny ZŠ a Prerušenie prevádzky MŠ a ŠJ - aktualizácia


Jesenné prázdniny ZŠ

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6., a 9. novembra 2020. V čase jesenných prázdnin bude prevádzka ŠKD prerušená.

Prerušenie prevádzky MŠ a ŠJ

So súhlasom zriaďovateľa a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia Covid-19 bude prevádzka materskej školy a školskej jedálne v dňoch 30. októbra a 2., 6., a 9. novembra 2020 prerušená.