Hlavná stránka

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ (1.11.2020)


Na stránke https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ sú zverejnené základné informácie k organizácii výchovy a vzdelávania po celoplošnom testovaní. Pred nástupom na vyučovanie je potrebné predložiť vypísané a podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu. V prípade, že si nemôžete tlačivo vytlačiť, prázdne tlačivá sa nachádzajú na stolíku umiestnenom pri hlavnom vchode do budovy školy.

Ďakujeme