Hlavná stránka

Schránka dôvery


Milí žiaci !
Ako ste si už určite mnohí všimli, v škole máme schránku dôvery.

Na čo slúži schránka dôvery?
Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba „spriaznenú dušu“.

Kde nájdeš schránku dôvery?
Na stene vo vestibule.

Kto bude čítať tvoje odkazy?
Koordinátor ŽŠR p. uč. Chobotová a samozrejme ten, komu bude odkaz adresovaný.

Má schránka dôvery podmienky?
Áno, rieši všetky slušné odkazy.

Má schránka dôvery pravidlá?
Áno, schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

  • Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém… Čokoľvek, čo ťa trápi, napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky. Možno pomôžeš vyriešiť problém aj inému spolužiakovi.
  • Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.
  • Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď na seba kontakt. Do anonymných odkazov napíš aspoň znak alebo heslo.
  • Do odkazu tiež môžeš napísať, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od p. riaditeľky školy, od p. zástupkýň, od jednotlivých vyučujúcich…).
  • Problémy budú riešené v čo najkratšom možnom čase. Záležitosti zasahujúce do súkromia jednotlivca, budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch, sa nikto iný nedozvie!