Hlavná stránka

Aktuálny oznam - Udelenie riaditeľského voľna – 23.11.2020 (pondelok)


Vážení rodičia, na základe aktuálnych informácií si Vám dovoľujem oznámiť, že na deň 23.11.2020 udeľujem riaditeľské voľno žiakom ročníkov 1. – 4. z dôvodu protiepidemiologických opatrení v prípade výskytu ochorenia Covid 19.  Zároveň Vás žiadam, aby ste pozorne sledovali oznamy na stránke školy www.skola-varin.sk, kde budú po konzultácii s RÚVZ uvedené aktuálne informácie o ďalšom postupe. Prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Vo Varíne, dňa 22.11.2020

PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy