Hlavná stránka

OZNAM – 6. trieda MRAVČEKOV v MŠ


Na základe konzultácie s RÚVZ Žilina oznamujeme zákonným zástupcom detí v 6. triede Mravčekov, že je potrebné obmedziť sociálny kontakt detí v termíne do 27.11.2020. Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.