Hlavná stránka

Aktuálny oznam Udelenie riaditeľského voľna – 07.12.2020 (pondelok)


Vážení rodičia, na základe aktuálnych informácií si Vám dovoľujem oznámiť, že na deň 07.12.2020 udeľujem riaditeľské voľno žiakom 1.A a 1.B triedy z dôvodu protiepidemiologických opatrení v prípade výskytu ochorenia Covid 19.  Zároveň Vás žiadam, aby ste pozorne sledovali oznamy na stránke školy www.skola-varin.sk, kde budú po konzultácii s RÚVZ uvedené aktuálne informácie o ďalšom postupe. Prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Vo Varíne, dňa 05.12.2020

PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy