Hlavná stránka

Školské kolo dejepisnej olympiády


9. decembra 2020 sa konalo školské kolo 13.ročníka dejepisnej olympiády – online. Žiaci, ktorí prejavili záujem o riešenie dejepisnej olympiády súťažili v štyroch kategóriách (C, D, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v danom ročníkovom učive, monotematickom celku : Život v Stredoveku a regionálnych dejinách, kde si overili aké majú vedomosti o histórii Žilinského kraja. Veľmi nás teší záujem žiakov o Dejepisnú olympiádu. Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za účasť a postupujúcim držíme palce na okresnom kole. 

Postupujúci žiaci do okresného kola Dejepisnej olympiády:

Kategória C

  1. miesto – E. Mešková (9.B)
  2. miesto – P. Samec (9.B)

Kategória D

  1. miesto – B. Dominiak (8.B)
  2. miesto – E. Zavoďančíková (8.A)

Kategória E

  1. miesto – L. Cvacho (7.A)
  2. miesto – L. Novosadová (7.A)

Kategória F

  1. miesto – M. Halečková (6.A)
  2. miesto – A. Cíbik (6.B)