Hlavná stránka

Mikulášska kapsička


V mesiaci november všetci žiaci prvého stupňa pripravovali 81 sladkých mikulášskych prekvapení pre seniorov, bývajúcich v Domovoch opatrovateľských služieb. Seniori z týchto zariadení sa počas pandémie nemajú povolené stretávať sa s okolitým svetom a preto sme zvolili takúto formu  vyjadrenia  našej spolupatričnosti, úcty a  našej vďaky za všetko čím obohatili náš svet.

Na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy žiaci maľovali obrázky Mikulášov, anjelov a čertíkov. Lepili a zväzovali malé kapsičky, do ktorých vkladali sladký perník s básničkou, ktorá ich má potešiť 6. decembra na  Mikulášskych večierkoch v DOS Alžbetínum a Auxílium.

Prajeme im veľa zdravia a radosti do ďalších dní.

Žiaci zo ZŠ Varín