Hlavná stránka

OTVORENIE PREVÁDZKY MŠ OD 18.01.2020


Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že prevádzka materskej školy od 18.01.2021 bude otvorená len pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ prostredníctvom vyplnenia dotazníka zverejneného na stránke školy.

Otvorená prevádzka MŠ od 18.01.2021 sa týka len pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Prevádzka materskej školy od 18.01.2021 bude otvorená v čase od 06:00 hod do 16:00 hod. Zberná trieda bude zrušená. Deti budú umiestnené v triede zajačikov a včielok. Rozpis detí bude zverejnený v hlavnej budove na prízemí v zbernej triede včielok.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ, je rodič povinný predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je k dispozícii v MŠ.

Žiadame rodičov, aby sa v priestoroch MŠ zdržiavali čo najmenej, dodržiavali medzi sebou odstupy, používali rúško a dezinfekciu na ruky.