Hlavná stránka

Polročné hodnotenie


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že:

  1. v súlade s usmernením ministerstva školstva sa výpis hodnotenia žiakov za 1. polrok 2020/2021 nachádza v elektronickej knižke (pozrieť návod tu),
  2. na základe  rozhodnutia ministra školstva sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia,

  3. organizácia výchovy a vzdelávania a prevádzka MŠ pokračuje v režime ako doteraz.