Hlavná stránka

Stravovanie v ŠJ od 08.02.2021


Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre deti MŠ a žiakov 1. až 4. ročníka, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. V prípade, že žiak obed odoberať nebude, je potrebné ho odhlásiť prostredníctvom e-mailu: jedalen@skola-varin.sk v termíne do 08.02.2021 do 7:30 hod., resp. telefonicky na tel. č. 0911 199 422 dňa 08.02.2021 od 6:30 hod. do 7:30 hod. Neodhlásená strava bude považovaná za odobratú.