Hlavná stránka

POZDRAVY


Žiaci prvého stupňa sa  na jazykovej výchove  – SJL, ANJ snažili tvoriť pozdravy pre kamarátov do nového roku. Aktivita tesne súvisela a prepájala sa aj s vianočnými  prianiami. Čítali si už klasické, obligátne pozdravy z pohľadníc. Niektorí žiaci vyhľadávali a prepisovali pozdravy pre svojich blízkych. Tí slovne  zdatnejší – tretiaci, štvrtáci  už vymýšľali,  tvorili a aj písali svojim kamarátom. Pri online vyučovaní si priali do nového roku hlavne dobré známky, zdravie , šťastie a hlavne  aby sa mohli čím skôr stretávať. Prváčikovia sa snažili tiež a  svoje pozdravy, priania vyjadrovali prostredníctvom obrázkov.