Hlavná stránka

Prevádzka MŠ v čase jarných prázdnin (15.02.2021 – 19.02.2021)


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že so súhlasom zriaďovateľa a z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid – 19 bude prevádzka Materskej školy. v čase jarných prázdnin (15.02.2021 – 19.02.2021) otvorená od 6:30 hod. do 16:00 hod. Prevádzka bude otvorená v 4 triedach v hlavnej budove, v skupinách po ca. 15 detí. Zoznam detí so začlenením do tried sa bude nachádzať na prízemí v hlavnej budove.

Podmienkou k nástupu dieťaťa do MŠ je negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní v materskej škole tlačivo „Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov“