Archív 2013/2014

DETI PRED OPONOU


 

Posledný aprílový deň bol pre žiakov našej školy výnimočný. Reprezentovali totiž našu školu v zahraničí, na veľmi peknej medzištátnej akcii – DETI PRED OPONOU.  Išlo o prehliadku  detských divadelných súborov v Třanovicích v ČR.

Naši žiaci vystúpili s divadelným predstavením v anglickom jazyku - Alica v krajine zázrakov. Okrem veľmi podnetných divadelných výkonoch detí z Česka, Poľska a Slovenska si žiaci mali možnosť pozrieť ako sa učia žiaci v ZŠ Třanovice. Bol to skutočne veľmi zaujímavý a nezabudnuteľný zážitok.