Hlavná stránka

OZNAM


Vážení rodičia, prosíme o pravidelnú kontrolu oznamov na stránke školy www.skola-varin.sk a  v elektronickej žiackej knižke, kde sú uverejňované aktuálne informácie. V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje do elektronickej žiackej knižky, je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa. Ak máte záujem, aby Vám informácia o novom ozname v e-ŽK prišla na e-mail, je potrebné ho nastaviť a aktivovať.