Akcie

Olympiáda ľudských práv


Aj tento školský rok sa na našej škole konala Olympiáda ľudských práv online pre žiakov 8. ročníka a 9. ročníka. Aj keď táto súťaž je vyhlasovaná Ministerstvom školstva ako súťaž stredoškolskej mládeže, považujem za dôležité zapájať žiakov do súťaží na témy ľudských práv už aj na základných školách, ktorí sa s touto tematikou stretávajú na hodinách Občianskej náuky. Je dobré, ak si už táto mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca. V tohtoročnej olympiáde žiaci pracovali s vedomostným testom týkajúcim sa histórie, vymedzenia ľudského práva, ale aj jeho uplatňovania  v bežnom živote.

Najlepšie vedomosti preukázali žiaci:

  • 9.A: Bohačiak Dawid, Bugáň Matej, Markotánová Kristína, Rolková Karolína, Ponechalová Veronika, Zakopčan Michal,
  • 9.B: Meškova Ema, Košš Juraj, Prekopová Ivona, Štadáni Jakub,
  • 8.A: Zavoďančíková Ema, Kožiaková Nina, Grenčíková Gréta, Tommová Emma,
  • 8.B: Jankovská Nina , Belová Mária,

Ostatným zúčastneným ďakujeme za preukázané vedomosti.