Hlavná stránka

Vyučovanie od 3. 3. 2021 - aktualizácia - mimoriadna informácia


Milí rodičia,

na stránke https://www.minedu.sk/26599-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-3-2021/ je zverejnené nové usmernenie MŠVVaŠ SR. Vzhľadom na uvedené bude ZŠ s MŠ od 03.03.2021 fungovať v doterajšom režime (MŠ od 6:30 do 16:00).

To znamená, že deti z materskej školy a žiaci I. stupňa základnej školy sa budú do vydania usmernenia vzdelávať v nezmenenom režime – prezenčne ako doteraz, t.j. za podmienok platných doteraz (negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní).