Hlavná stránka

Veľkonočné prázdniny - 1.4. 2021 :-) - 6.4. 2021


Vážení rodičia,

nástup detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ sa uskutoční v stredu 7.4. 2021.

Podmienky nástupu:

ZŠ od 7.4.2021:

Pre nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie 11c) – rodičia žiakov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Čestné vyhlásenie 11a) – ostatní rodičia, ktorých deti sa vzdelávajú prezenčne.

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, návod TU: návod

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka

Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

od 7.4.2021:

Pre nástupom dieťaťa do MŠ od 7.4.2021 je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie 11c) – rodičia žiakov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Čestné vyhlásenie 11a) – ostatní rodičia, ktorých deti sa vzdelávajú prezenčne.

Čestné vyhlásenie je možné priniesť vypísané do MŠ, alebo vypísať v MŠ pri nástupe dieťaťa.

Podmienka nástupu dieťaťa do MŠ:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.