Akcie

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“


 Aj počas tohto neľahkého obdobia vyučujúce SJL nezabúdajú na to, aby priviedli žiakov k čítaniu krásnej literatúry a rozvíjali ich čitateľskú gramotnosť. Žiaci 8. B si naposledy prečítali knihu Malý princ. Žiaci po prečítaní knihy dostali online pracovný list, ktorý preveril ich úroveň čítania s porozumením. Po prebratí tohto diela na online hodine a následnej besede o tomto diele, dostali za úlohu vypracovať projekt, v ktorom sa zamerali nielen na vyjadrenie pocitov z prečítanej knihy, ale najmä na myšlienky, ktoré ich najviac oslovili. Zamýšľali sa nad tým, prečo sa toto dielo označuje ako rozprávka pre dospelých a najmä nad citátom: „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“ Svoje dojmy z diela vyjadrili aj krásnymi ilustráciami. Cieľom projektu bolo u žiakov formovať vzťah k literatúre, oboznámiť sa s dielom svetovej literatúry a rozvíjať komunikačné i jazykové schopnosti.

Mgr. Jana Mikolajová