Hlavná stránka

Svetový deň vody


22.marec poznáme ako Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme sa ako škola zapojili do rôznych aktivít poukazujúcich na dôležitosť vody.

Žiaci, ktorí sa na prvom stupni vyučujú prezenčne, si s pani učiteľkami  pozreli prezentáciu na tému VODA. Dozvedeli sa základné informácie o vode, prečo ju nemôžeme znečisťovať, o dôležitosti šetrenia pitnej vody. Zistili, aké vlastnosti má voda. 

Mohli si pozrieť viaceré videá s pokusmi, niektoré pani učiteľky pokusy aj názorne predviedli, čo žiakov veľmi zaujímalo. Niektorí sa rozhodli, že si pokusy, ktoré názorne videli, urobia doma spoločne so svojimi rodičmi. Žiaci tretieho ročníka v tento deň spoločne čítali text Svetový deň vody. Prečítaním textu zistili, že vode môžeme pomôcť naozaj všetci. Menší žiaci vyrábali a kreslili kolobeh vody v prírode. 

Väčšina žiačikov prišla oblečená v modrom, čím podčiarkli dôležitosť tohto dňa.

Žiaci na druhom stupni , hoci sa učia dištančne, sa do aktivít ku Svetovému dňu vody zapojili taktiež. Prezentáciu o vode si mohli pozrieť v Teams - v tímoch z biológie . Mnohých pokusy zaujali a posielali krátke videá alebo fotografie, na ktorých sa snažili pokusy napodobniť a reálne sledovali viaceré vlastnosti vody. Ďalšou úlohou pre starších žiakov bolo zachytiť vodu v prírode na fotografii.

Tento deň si deti užili a všetci sme si pripomenuli, prečo je voda poklad, ktorý treba chrániť.

Mgr. Katarína Dominiaková, Mgr. Marta Romančíková